Mera ko-liv

Korna kom snabbt in i lösdriftslivet och trivdes så till den grad att de mjölkade LÅNGT över den förväntade mjölkmängd, som använts vid kalkylen av bygget. Det visade sig att lösdriften var...